Konec školního roku za

O nás

 

Hlavním cílem projektu „Školní noviny“ je aktuálně informovat nejenom žáky a zaměstance školy, ale i širokou veřejnost o kulturních, volnočasových a sportovních aktivitách žáků naší školy. Školní noviny volně navazují na tištěný měsíčník „Poprask“, jehož historie sahá až do minulého století (rok 1998).

Současná redakce žije žhavou současností: papír nahradil textový editor, články doplňují digitální fotografie. Diskutujeme pomocí elektronické pošty. Všechny tyto „vymoženosti moderní doby“ nesmírně ulehčují a urychlují redaktorům práci. Školní noviny jsou ale organismem živým a neustále se rozšiřujícím nejen co do počtu přímých spolupracovníků, ale i do dalších obzorů.

Upřímně proto uvítáme nejen nové kolegy, ale i všechny názory, které umožní Školním novinám „koláč sledovanosti“ nejen zvětšit, ale též ho učinit chutnějším.

Nahoru