Konec školního roku za

 

Hlavní činností vaší organizace je poskytování osobní asistence lidem s tělesným či kombinovaným postižením, zejména vozíčkářům. Kolik máte aktuálně klientů? A kolik z nich (procentuálně) pobírá každý měsíc příspěvek na péči ve IV. stupni?
Nedávno jsme odevzdávali vyúčtování grantů a dotací za rok 2017. Celkem jsme poskytli 131 klientům 35 176 hodin osobní asistence. Třetina z nich, konkrétně 41, je ve IV. stupni.

Jakou částku v současnosti hradí váš klient za hodinu poskytnuté asistence?
Jde o 110 Kč za hodinu, když asistence trvá déle než dvě hodiny. U asistencí kratších než dvě hodiny a rovněž u víkendových, svátečních a nočních asistencí je to 130 Kč za hodinu.

Většinu hodin v měsíci si musí člověk s úplnou závislostí zajistit péči „nějak jinak“. Nejčastěji mu pomáhají zdarma členové rodiny, kamarádi, životní partner. Ale mnoho hodin asistence dostává váš klient na dluh, který narůstá. Jaká je průměrná zadluženost vašich klientů pobírajících příspěvek ve IV. stupni? A jak se takový dluh dá řešit?
Při eventuálním nezaplacení faktury za daný měsíc klienta na nedoplatek upozorníme. Ale nepřestaneme asistenci z tohoto důvodu poskytovat. Domlouváme se na splátkách a dalších možných způsobech řešení, případně i na úpravě rozsahu této služby. Řešení vlastních financí je samozřejmě velice častá a podstatná otázka v životech našich klientů.

Potýká se i vaše organizace s nedostatkem osobních asistentů? A jak mu případně čelíte?
Asistenty nabíráme v podstatě nepřetržitě. Souvisí to i s tím, že v naší organizaci ve velkém zapojujeme i studenty vysokých škol. 

Druhým rokem realizujeme kampaň asistujeme.cz Jde o sérii aktivit motivujících k zapojení nové zájemce: využíváme k tomu hraných spotů, fotografií a dalšího obsahu na sociálních sítích i ve veřejném prostoru. 

Kolik těžce zdravotně postižených lidí jste museli loni odmítnout? A kolik jich právě evidujete?
V minulém roce jsme museli z kapacitních důvodů odmítnout 35 zájemců o osobní asistenci. Do dubna jsme ještě doplňovali rozšířenou kapacitu a od té doby jsme již nuceni odmítat. Zájem je velký a stále roste. Souvisí to se stárnutím populace a tím, že nikdo nechce odcházet do pobytových zařízení ústavního typu.

 

Pokračujte ve čtení článku a zjistěte, o co vlastně tato neziskovka usiluje a jaké jsou její cíle.

Více o Asistence, o.p.s.

Poslání:

 • Obecně prospěšná společnost Asistence rozpouští vnitřní a vnější bariéry v životě lidí s postižením.

Vize:

 • Jsme přesvědčeni, že každý člověk má právo žít svobodně a samostatně.
 • Podporujeme lidi s tělesným a kombinovaným postižením, aby mohli žít v přirozeném prostředí.
 • Aktivizujeme přirozenou podporu v komunitě a upřednostňujeme jí před formálními službami.
 • Identifikujeme témata, která vyčleňují lidi s postižením ze společnosti. Společně s nimi navrhujeme a prosazujeme řešení.
 • Jsme Asistence, nezávislá organizace působící v Praze.

Cíle:

 • Zajistit klientům, aby mohli dělat běžné činnosti, které by dělali, nebýt jejich postižení.
 • Pomáhat žít aktivním životem při zapojování se do společnosti v oblastechvzdělání, zaměstnání, kultury, sportu apod.
 • Zprostředkovat kontakt s vrstevníky, s lidmi se kterými si mohou být vzájemně užiteční.
 • Být oporou ve snižování míry potřeby našich služeb.
 • Vytvářet ve společnosti prostředí přátelské k lidem s postižením.

Principy, zásady:

 • Respektujeme důstojnost a jedinečnost každého člověka.
 • Respektujeme právo být odlišný a dělat chyby.
 • Spolupracujeme s každým člověkem podle toho, co potřebuje a pokládá za důležité.
 • Vycházíme z možností a dovedností každého člověka.
 • U každého člověka klademe důraz na přijímání vlastní zodpovědnosti.
 • Podporujeme rozvoj co největší možné samostatnosti a soběstačnosti každého člověka.

Cílová skupina:

 • Osoby s tělesným a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let, kteří využívají službu na území Prahy a které v důsledku svého postižení potřebují pomoc druhé osoby.

 (Článek převzat z: vozickar.com; upraveno)

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit

Náš Facebook

Doporučujeme

vozickar.com
holkynatahunaprahu.cz
vozejkov.cz
vozickar.com

Podporuje nás

joomlashine.com

Kurzovní lístek

Nahoru